profesjonalne systemy audio video dla domu i biznesu
systemy multiroom - sale konferencyjne - systemy sterowania

oferta dla domu

Okablowanie

Kluczem do sukcesu przy projektowaniu okablowania do systemu multiroom czy systemu kina domowego jest przygotowanie przemyślanego projektu, który uwzględni zmiany zachodzące na bieżąco w systemach Audio Wideo i pozwoli na dostosowanie instalacji zgodnie z duchem zachodzących zmian uwzględniając potrzeby osób korzystających z instalacji. To pozwoli ograniczyć koszty związane z wykonaniem prac, których można uniknąć w przyszłości (lub ograniczyć ich wielkość) i przeznaczyć zaoszczędzone pieniądze na rozwój instalacji AV w tworzonym systemie. Po wykonaniu przemyślanego projektu równie ważne pozostaje wykonanie założonych prac w sposób ograniczający lub niepozwalający na powstanie problemów ograniczających możliwości tworzonego systemu.

Niezwykle istotne jest korzystanie z materiałów gwarantujących zachowanie maksymalnie wysokich parametrów przez cały czas wykorzystywania instalacji audio wideo w tworzonych systemach. Kluczowy staje się tu wybór zastosowanego okablowania, który zależy od wymogów systemu kina domowego lub instalacji multi-room pod który jest tworzony. Tylko dobór odpowiedniego okablowania – głośnikowego, sieciowego, sygnałowego czy zasilającego pozwoli na wykorzystanie systemu dziś i zapewni równocześnie możliwości rozwoju za jakiś czas.

Przy wykonaniu instalacji audio video oraz instalacji elektrycznej tworzonej z myślą o systemach sterowania istotne jest rozmieszczenie okablowania w przemyślany sposób, tak by nie przeszkadzało nam ono później w trakcie prac związanych z montażem poszczególnych urządzeń systemu audio video i uruchomieniem całego systemu.

W systemach domowych ilość dostępnego miejsca montażowego jest najczęściej mniejsza co potęguję istotę estetycznego i przemyślanego okablowanie systemu, co pozwala na łatwiejszy dostęp do systemu i ułatwia ewentualne prace serwisowe.

Okablowanie tworzone z myślą o systemach kina domowego oraz systemie projekcji obrazu jest dość specyficzne i zależne jest od specyfikacji poszczególnych elementów systemu – między innymi zastosowanego projektora, ekranu, amplitunera i systemu sterowania nimi. Te elementy jak i dobór amplitunera kina domowego ma bezpośredni wpływ na ilość rozprowadzanego okablowania oraz na sposób jego rozmieszczenia. Specyfika instalacji kinowych wymaga najczęściej przygotowania większej ilości punktów z doprowadzonymi przewodami w celu zapewnienia możliwości rozwoju systemu kina domowego.

Zachęcamy do korzystania z firm, których doświadczenie pozwala na stworzenie systemu zgodnie z założeniami, które zostały przez nas podane powyżej, My czyli firma AV Format tworząc projekty okablowania systemów AV, tworzymy je z myślą o bieżących potrzebach klienta i uwzględniając możliwości rozwoju, tak by nie zamykać przed klientem drogi rozwoju swojego systemu, który może a nawet powinien rozwijać się wraz z rozwojem potrzeb klienta.